اسامی کاندیدهای چهاردهمین دوره هیات مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران ازشاخه کرمان ،به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل میباشد:

1.     آقای مهندس منصور شجاعی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نیرومان

2.     آقای مهندس محمدرضا عرب زاده مشاور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

3.     آقای مهندس عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

اسامی کاندید های نهمین دوره انتخابات  هیئت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک شاخه کرمان  به ترتیب حروف الفبا:

1. خانم مهندس حمیرا ایزدی کارشناس و مسئول طرح و مهندسی دیتا بازنشسته مخابرات منطقه ای

2. آقای مهندس حسین بحرالعلوم مدیریت عامل نیروگاه تولید برق کرمان

3. آقای دکتر علیرضا پولادی رئیس اداره آموزش مخابرات منطقه ای کرمان

4. آقای مهندس جمال جاودان سرپرست دفتر شرکت های وب استان کرمان

5. آقای مهندس سید رهام حسینی مدیرعامل مخابرات منطقه ای کرمان

6. آقای مهندس محمدرضا حیدری مدیرعامل سابق شرکت تولید نیروی برق زرند

7. آقای مهندس رحیم دادبین کارشناس دفتر تحقیقات برق منطقه ای استان کرمان

8. آقای دکتر مسعود رشیدی نژاد عضوهیات علمی بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنرکرمان

9. آقای مهندس رضا رشیدی معاون هماهنگي شركت توزيع نیروی برق جنوب استان كرمان

10. آقای مهندس سعید زمانی مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

11. آقای مهندس محمد سلیمانی مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

12. آقای مهندس منصور شجاعی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نیرومان

13. آقای مهندس محمود شهبا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

14. آقای مهندس نجف شیخی بازنشسته معاونت مهندسین و مدیریت انرژی مجتمع مس سرچشمه

15. آقای دکتر امیرعبدالهی عضو هیئت علمی بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

16. آقای مهندس محمدرضا عرب زاده مشاور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

17. آقای مهندس عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

18. آقای مهندس رسول مرادی کارشناس شرکت های وب            

 

:لینک انتخابات

 http://iaeee-iran.org/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=320

نظر خود را اضافه کنید.

0
کد امنیتی وارد نشده است
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد